Bond Elektrotechniek Volendam
Voor het installeren en inspecteren van elektrische installaties
 


Diensten

Hieronder een greep uit de diensten en services die wij voor u kunnen leveren.

 • Inspectie aan elektrische installaties volgens NEN 1010 of NEN 3140
 • Aanleg en uitbreiding van elektrotechnische installaties in de woningbouw, bedrijfspanden, utiliteit.
 • Gespecialiseerd in het vervangen van groepenkasten, neem een kijkje op onze speciale website www.fixjemeterkast.nl
 • Kleinschalige verbouwingen bij particulieren, denk bijvoorbeeld aan de renovatie van badkamer en keuken of het vervangen van uw groepenkast.
 • Dealer van Freelight verlichting  https://www.freelight.nl  catalogus 2020 Freelight.pdf


Neem vooral contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.


 

INSPECTIE VAN ELEKTRISCHE INSTALLATIES  NEN 1010 EN NEN 3140


Nieuwe installaties

Elektrische installaties in woningen en bedrijfspanden dienen te voldoen aan de norm NEN 1010. Dit geldt zowel voor nieuwe installaties als voor uitbreidingen op bestaande installaties. Een installatie mag pas worden overgedragen aan de opdrachtgever en in gebruik  worden genomen nadat is vastgesteld en gerapporteerd dat aan de NEN 1010 is voldaan.

 

Periodieke inspecties

Een werkgever dient de elektrische installatie in goede staat te houden zodat de veiligheid en gezondheid van de werknemers niet in geding komt. Door middel van een periodieke inspectie kan een werkgever dit aantonen.

De norm voor het beheren van elektrische installaties is de NEN 3140. Voor de periodieke inspectie wordt verder de NEN 1010 gehanteerd.

Naast de Arbowet wordt een periodieke inspectie ook vaak geëist in de voorwaarden van een brandverzekering. Is de inspectie niet aantoonbaar? Dan wordt de schade vaak maar ten dele of soms zelfs niet uitgekeerd.


Inspectie volgens NEN 1010 en/of NEN 3140

De inspectie, of dit nu een opleveringsinspectie is, of een periodieke inspectie bestaat uit een visuele component en uit metingen en beproevingen. Visueel worden bijvoorbeeld de volgende zaken gecontroleerd:


Visuele controle

 • Zijn de installatietekeningen, schema’s aanwezig en actueel.
 • Zijn alle installatiedelen duidelijk herkenbaar.
 • Vormen aanwezige beschadigingen geen gevaar.
 • Is het schakelmaterieel in overeenstemming met de normen.
 • Is de ruimte rondom schakelkasten goed bereikbaar en vrij van obstakels.
 • Zijn de verbindingen van de aardleidingen in orde.
 • Zijn de beveiligingstoestellen aanwezig en juist ingesteld.De volgende metingen kunnen worden uitgevoerd:

 • Het ononderbroken zijn van geleiders.
 • Isolatieweerstand van de elektrische installatie.
 • Bescherming door scheiding van stroomketens.
 • Automatische uitschakeling van de voeding.
 • Aanvullende bescherming, aanspreekstroom en aanspreektijd van de aardlekschakelaars.
 • Bepalen van de polariteit.
 • Controle op fasevolgorde
 • Functionele en operationele beproevingen.
 • Spanningsverlies.Wat zijn de kosten van een inspectie.

De kosten van een inspectie hangt af van verschillende factoren. Om voor u een passende offerte op te kunnen stellen kunt u het beste contact met ons opnemen.


 
 
 
 
E-mailen
Bellen