Bond Elektrotechniek Volendam
Voor het installeren en inspecteren van elektrische installaties

Bond Elektrotechniek - Onafhankelijk, Deskundig en Klantgericht

Als ondernemer is het verstandig uw installatie te laten keuren door een onafhankelijk inspectiebureau. 

Bond Elektrotechniek is zo’n bureau en verzorgt opleveringsinspecties en periodieke inspecties voor woningen, bedrijven, kantoren, scholen, fabrieken en meer. 

Inzicht in een elektrische installatie krijgen we niet op afstand. Daarom komen wij bij u langs om samen met u een inspectieopname te doen. Aansluitend wordt er samen met uw (installatie)verantwoordelijke een inspectieplan opgezet. Hierin kan bijvoorbeeld worden opgenomen welke delen van de installatie worden meegenomen in de inspectie, wat de toestand is van de installatie en of de inspectie volgens NEN 1010 of NEN 3140 dient te gebeuren.

Wij verzorgen de inspecties aan de hand van een vaststaande checklist, leggen de resultaten vast in een helder en uitgebreid rapport. Hieruit kunt u opmaken wat de algehele staat is van uw installatie en wat de herstelpunten zijn. Deze kunt u vervolgens door uw eigen installateur laten oplossen.

Desgewenst verzorgen wij, nadat de herstelpunten zij opgelost,  ook een her-inspectie van de installatie tegen een scherpe prijs, zodat u uiteindelijk een compleet rapport heeft welke u kunt aanbieden aan uw verzekeraar. 


 
 
 
 
E-mailen
Bellen